שלום וברוכים הבאים למערכת הרישום הדיגיטלית למאגר היועצים של עיריית אילת, באמצעותה באפשרותכם להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים של העירייה. יובהר כי אין מדובר במכרז ו/או בהצעת מחיר
ואין בהרשמה למאגר כדי להוות התחייבות כלשהי של העירייה להתקשר עם מי מהיועצים שיכללו במאגר. המאגר יהיה פתוח להרשמה עד ליום 8/2/18

רישום יועץ חדש

מועד רישום ליועצים חדשים הסתיים -
יועצים רשומים יכולים לעדכן ולהשלים את הפרטים שהזינו למערכת בתיבה שמשמאל בהזדהות עם מספר הטלפון עימו נרשמו

עדכון פרטי יועץ קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד כניסה.