מדיניות הפרטיות

1. כללי
אתר האינטרנט  שנמצא בכתובת https://eilat.vendors.co.il (להלן "האתר"), משמש להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של עיריית אילת(להלן "המאגר" "העירייה" בהתאמה) ומופעל  ע"י ארמה ניתוח מידע בע"מ.
במהלך השימוש באתר יידרש המשתמש למסור מידע אישי ו/או עסקי. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל המשתמש להירשם למאגר. הרשות המקומית תבקש רק את המידע הנחוץ למאגר שאליו נרשם המשתמש.

2. השימוש במידע
המידע שנאגר באמצעות אתר זה שייך לעירייה.
העירייה תשמור את המידע שנמסר באמצעות האתר, במאגרי המידע שלה לצרכיה, לרבות לצורכי בחינת וביצוע התקשרות עם יועצים ו/או נותני שירותים.
השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסור המשתמש בעת תהליך ההרשמה למאגר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת כדי לאפשר לך להשתמש באתר וכדי לאפשר לתאגיד להקים ולנהל מאגר יועצים דיגיטלי ועדכני.

3. Cookies
האתר עושה שימוש ב- Cookies (להלן: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאימו להעדפות המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.
העוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה שמתקבלת מהאתר. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש באתר.

4. אבטחת מידע
באתר מיושמים מערכות ונהלים מקובלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, המועצה ו/או ארמה לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

5. שינויים במדיניות הפרטיות
העירייה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות.

טוען…